ทำไมต้อง 101EIP?

101EIP.net ให้บริการสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในรูปแบบแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยและจัดการง่าย หลักของ 101EIP คือ นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของ Hundred Plus ซึ่งนำประสบการณ์และความต้องการจากกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมาปรับใช้ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

เราลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อีกทั้งบริการที่มีให้นั้น:

01ค่าใช้จ่ายไม่แพง

01ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

01เข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้นาน

01ไม่จำเป็นต้องซื้อระบบเพิ่มเติม

101eip.net

แพลตฟอร์ม 101EIP รวบรวมการกำหนดงานของพนักงาน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเนื้อหาและการจัดการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของสำนักงานต่างๆ ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ธุรกิจขนาดกลางและเล็กสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานสินทรัพย์และการบริหารจัดการได้ โดยใช้ประสิทธิภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ของ 101EIP.net