แผนการต้นทุน

สถานที่ซื้อ: 

การให้บริการ ราคาต่อหน่วย จำนวน รวมทั้งหมด

ค่าบริการรายเดือนขั้นพื้นฐาน 101EIP

บัญชีผู้ใช้ 5 รายและพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บ 5GB

60 1 เดือน 60

(ไม่บังคับ) บัญชีผู้ใช้เพิ่มเติม

สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละรายจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บเพิ่ม 1GB

12 บัญชี 0

(ไม่บังคับ) พื้นที่เก็บข้อมูลบนเว็บเพิ่มเติม

พื้นที่เก็บข้อมูลเว็บเพิ่มเติม 10GB ต่อหน่วย

10 x 10GB 0

ค่าบริการรายเดือน

0

รวมทั้งหมด

จำนวนเดือน

ระยะเวลาขั้นต่ำในการให้บริการของเราคือ 1 ปี

600

ค่าบริการทั้งหมด

(Subject to Tax)

0

ระยะเวลาของสัญญา: 12 เดือน
จำนวนบัญชีผู้ใช้งาน: 5 บัญชีผู้ใช้
พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับเว็บไซต์: 5GB